[phpxmlrpc] virus gönderilen iletide bulunmuþtur "Re: Your details"

System Anti-Virus Administrator virus-bilgi at asyanet.com
Sun Mar 21 22:01:32 GMT 2004


Dikkat: phpxmlrpc at usefulinc.com

Gönderdiðiniz bir Eposta iletisinde virus bulunmuþtur.
Bu Eposta tarayýcýsý iletiyi durdurmuþ ve iletinin alýcýya eriþmesini 
engellemiþtir.

Bulunan virus:

Worm.SomeFool.Gen-1


Lütfen virüs tarayýcýnýzý güncelleyin ve/veya Bilgi Ýþlem departmanýna 
sisteminizde virüs bulunduðunu derhal haber verin.

Gönderdiðiniz iletide aþaðýdaki baþlýklar bulunmuþtur:

Gönderen: phpxmlrpc at usefulinc.com
Alýcý:   info at atayapidenetimi.com.tr 

... ve aþaðýdaki diðer baþlýklar: 

---
MAILFROM: phpxmlrpc at usefulinc.com
Received: from mstr195175-18424.dial-in.ttnet.net.tr (HELO atayapidenetimi.com.tr) (195.175.151.249)
  by ns.hostonly.net with SMTP; 21 Mar 2004 22:01:08 -0000
From: phpxmlrpc at usefulinc.com
To: info at atayapidenetimi.com.tr
Subject: Re: Your details
Date: Mon, 22 Mar 2004 00:00:06 +0200
MIME-Version: 1.0
Content-Type: multipart/mixed;
	boundary="----=_NextPart_000_0010_00002579.0000497A"
X-Priority: 3
X-MSMail-Priority: Normal


---More information about the phpxmlrpc mailing list